Sirkeli Höyük‘te bugüne kadar yapılan kazılarda bulunan buluntular, yerleşimin, iskan edildiği süre boyunca, zengin bir kültürel yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

Hitit Dönemi‘ne ait kaya kabartmaları dışında, Geç Hitit Dönemi‘ne tarihlenen, iki aslan kabartmasında oluşan taş sütun kaidesi (yaklaşık M.Ö. 10. yy.), ›Suriye-Kilikya Boyalıları‹ olarak adlandırılan boyalı Orta Tunç Çanak Çömleği (yaklaşık M.Ö. 2000–1500), gaga ağızlı Hitit kapları (yaklaşık M.Ö. 1600–1300) ve Geç Tunç ve Demir Çağlarına (yaklaşık M.Ö. 1500–600) tarihlenen Kıbrıs malları önemli buluntular arasındadır.

Özellikle dikkat çeken diğer buluntular ise pişmiş toprak heykelcikler (Ör. kuzey Suriye‘den gelmiş olan Orta Tunç‘a ait heykelcik), Orta Anadolu‘dan gelmiş olan bir Frig fibulası (yaklaşık M.Ö. 700) ve farklı dönemlere ait yönetimle ilgili olan mühürler ile mühür baskılarıdır.