Sirkeli Höyük Kilikya‘daki en önemli höyüklerden biridir. Yerleşim, Adana‘nın 40km doğusunda, Ceyhan Nehri‘nin Misis Dağları‘na (Tür. Nur Dağı) ulaştığı noktada yer alır. Sirkeli Höyük, ›Kilikya Kapıları‹ üzerinden Suriye‘den Orta Anadolu‘ya ulaşan tarihi yol üzerinde yer almaktadır.

Ceyhan Nehri‘nin karşı yakasında bulunan, bir Ortaçağ Kalesi olan Yılan Kalesi, buradan geçen Bağdat demiryolu ve modern Otoyol, Sirkeli Höyük‘ten geçen bu tarihi yolun önemini gösterir. Sirkeli Höyük 300 × 400m büyüklüğünde ve 30m yüksekliğindedir. Nehrin diğer yakasında da yerleşimin devam ettiği tespit edilmiştir. Oval bir biçime sahip olan yerleşimin kuzeyinde trapez biçimli bir düz alan ve güneybatıdan kuzeydoğu yönüne doğru devam eden bir kayalık görülebilmektedir. Bu kayalığın kuzeydoğu kenarında iki tane kaya kabartması yer almaktadır (bkz. Anıtlar).

Yerleşim, Kalkolitik Dönem‘den itibaren (yaklaşık M.Ö. 5000‘den itibaren), Tunç (M.Ö. 3000–1200) ve Demir Çağları (M.Ö. 1200–300) boyunca, Roma Dönemi‘ne (M.S. 100) kadar iskan edilmiştir.

Genel olarak, bütün bu buluntular, Sirkeli Höyük‘ün, antik kaynaklardan bilinen bir ticaret ve kült kenti olan Lawazantiya (Asurca Lusanda, Yun. Loandos) olduğuna işaret etmektedir (bkz. Sirkeli Höyük‘ün antik ismi). Mısır firavunu II. Ramses ile dünyadaki en eski barış antlaşmasına imza atan Hitit kralı II. Hattušili‘nin (›III.‹ yaklaşık M.Ö. 1265–1236) eşi ve aşk tanrıçası Šawuška‘nın rahibinin kızı olan Hitit kraliçesi Puduḫepa, bu kentte doğup büyümüştür.