Uzun süre devam eden kazı çalışmaları boyunca tüm verileri Access veri tabanına yüklendi. Sonrasında veriler Patric Guggisberg tarafından oluşturulan FileMaker WebDirect veri tabanında değerlendirilmiştir.

Arazi eskizleri ve planları fotogrametri (Agisoft) kullanılarak oluşturulmaktadır. Veriler CBS'de (QGIS) Programı ile birleştirilir, planların yayınlar içinde yer alması için ince çalışmaları Illustrator Programı ile yapılır.