ARAŞTIRMANIN AMACI

Araştırma projesi, Sirkeli Höyük yerleşim yeri örneği üzerinden Kilikya arkeolojisi hakkında üç soruya yönelmektedir:

1. Kronoloji: Kilikya’nın tarihsel gelişimi ve kronolojisi çok iyi bilinmemektedir. Her yeni arkeolojik bulgu veya yeni yazılı bir belge, bilgi düzeyinin geliştirilmesine önemli ölçüde bir katkı sunacaktır. Bu nedenle kültürel malzeme verilerine göre bölgesel bir kronolojinin oluşturulması projenin birincil hedefidir.

2. Kentselleşme, yerleşim sistemi ve tarihi topoğrafya. Başka bir hedef, Kilikya’nın kentselleşme sürecini hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bunun için yerleşim yerinin kentsel karakter gösterdiği dönemler ve kentleşme süreçlerini detaylı incelenir. Yerleşim yerlerinin dönemsel süreçlerindeki yerleşim aşamalarının iç yapısının anlaşılabilmesi için Sirkeli Höyük örneği üzerinden kazılar, yüzey araştırmaları, jeofizik araştırmaları ve uzaktan algılama (uydu görüntüsü değerlendirmeleri) yöntemleri bir bütün olarak kullanılır. Ek olarak güncel coğrafi bilgi sistemleri kullanılmaktadır. Bu temelde, Kilikya'nın tarihi topografyası hakkındaki yeni kazanımlar oluşturulur.

3. Araştırma projesinin üçüncü ve merkezi sorusu, Sirkeli Höyük örneğini üzerinden Kilikya Bölgesinin komşu bölgeler ile kültürel temasları ve kültürel aktarım biçimleridir. Bunun için iki hususun incelenmesi gereklidir: 1. Komşu bölgelerin (İç Anadolu, Kuzey Suriye, Kıbrıs, Ege, Batı Anadolu) Kilikya'nın maddi kültürü üzerindeki etkileri ve hangi dönemlerde bu etkileşimin tespit edilebilir? 2. Kilikya farklı kültürel bölgeler arasında hangi rolü oynadı? Sonuçta soru, Sirkeli Hüyük’ün yerleşim tarihi boyunca Kilikya ve komşuları ile arasında ne gibi kültürel etkileşimlerin olduğu, kendi kültürlerinde ne ölçüde yapısal değişikliklere yol açtıklarını ve böylece »kültürlerarası süreçleri” ne şekilde tetikledikleri sorusudur.