Sirkeli Hüyük’teki kazılara 2006 yılında Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi tarafından başlanılmış olup kazılar 2011 yılından bu yana Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi işbirliği ile Bern Üniversitesi tarafından İsviçre-Türkiye ortaklığında sürdürülmektedir.

 

Sirkeli Hüyük’ün  Kilikya'nın en büyük Bronz ve Demir Çağı yerleşimlerinden biri olduğu daha önceki çalışmalarda kabul edilmiştir. Mevcut yeni araştırmalar, antik yerleşimin daha önce düşünülenden çok daha büyük  bir alana yayıldığını ve karmaşık bir yerleşim yapısına sahip olduğunu göstermiştir. Sitadel olan ana höyüğün etrafı geniş bir alanı kaplayan aşağı şehir ile çevrelenmiştir. Aşağı şehirde sur duvarları ve atölyeler tespit edilmiştir. Sitadel`in güneyinde dağ sırtında bir tepe yerleşiminin ve nehrin diğer yakasında ise ön şehir mevcuttur. Şehrin,  MÖ.2. binin ilk yarısında ve MÖ. 1. Binde yoğun yerleşim gördüğü ve kentsel bir karaktere sahip olduğu görülmektedir.